´  Dünyanın herhangi bir yerinde kiralanan ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderleri bu destek kapsamında 120.000 Dolara kadar karşılanır. Destek oranı üretici firma için %50, ticari firma için %40.

´  En fazla 25 birimin için, her bir ülke başına 4 yıl boyunca destek alınabilir.

´  Açılan birimin içindeki ürünler Türkiye’de üretilmesi gerekir.

´  4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alınabilir.

´  Ekonomi Bakanlığı’nın kira desteğinden faydalanan bir biriminiz yoksa tanıtım harcamalarının % 60’ını yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

´  Ekonomi Bakanlığı’nın kira desteğinden faydalanan bir biriminiz varsa destek oranı yine %60. İlaveten, sadece destekten faydalanan birimin bulunduğu ülke için yıllık 150.000 ABD Doları tanıtım desteği alınabilir. Birim olmayan ülkelerin toplamı için ise yine 150.000 ABD Doları destek verilir.

´  Tanıtım yapılacak ülkede Bakanlıkça desteklenen birim yoksa markanın Türkiye’de tescilli olması ve tanıtım yapılacak ülkede en azından marka tescil başvurusunun yapılmış olması gerekiyor.

´  Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markanız varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin önemli bir kısmı karşılanır.

´  Yurt dışı marka tescili konusunda 4 yıl boyunca destek alınabilir.

´  Markanızı yurt dışında tescil ettirmek üzere gerçekleştirdiğiniz her bir harcamanın %50’sini destek olarak alırsınız. Yıllık 50.000 ABD Doları üst limit.

    Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.