TÜBİTAK-1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

AMAÇ

Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma, katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri teşvik etmek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İkisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 proje (3+2) için TÜBİTAK programlarına başvuru yapılabilir. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

DESTEK MİKTARI

En fazla 500.000 TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye % 75 hibe destek.

Fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü.

Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu için 10.000 TL’lik gidere destek.

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ

 a)Personel giderleri,

  1. b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
  2. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  3. d) Malzeme ve sarf giderleri,
  4. e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
  5. f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.