• İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ
 
İmalat ve Bilişim sektöründe faaliyet gösteren son 3 ay işsizliği ve İŞKUR kaydı olan 18 yaş üstü emekli olmayan herkesi kapsamaktadır.
 
  • BİR SENDEN BİR BENDEN İSTİHDAM TEŞVİKİ
 
İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir önceki yılda 1 ila 3 çalışanı olan, vergi ve sigorta borcu bulunmayan, SGK tarafından herhangi bir cezaya maruz kalmamış işletmelerin, 18-25 yaş arasında son 3 ay işsiz ve İŞKUR’a kayıtlı, İşverenin birinci derece yakını ve akrabası olmayan kişileri kapsamaktadır.
 
  • KADIN GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLARIN TEŞVİKİ
 
İşletmenin son 6 aylık istihdam ortalamasının üstünde olması durumunda, işe alınacak olan kişinin 18 yaş üzeri kadınlarda ve 18-29 yaş arası erkeklerde 54 aya kadar, 29 yaş ve üzeri erkeklerde 30 aya kadar, Mesleki Yeterlilik Belgesi olan çalışanlara ise ekstradan 12 ay süreyle destek sağlanmaktadır.
 
  • İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TEŞVİKİ
 
Özel sektör İşverenlerinin 31.12.2018 tarihine kadar başlayacak olan işbaşı eğitim programlarını tamamlayan, 18-29 yaş arası kişileri kapsamaktadır. Programı tamamladıkları meslekte istihdama devam etmesi durumunda bir önceki yılın ortalamasının üzerinde istihdam yapan işletmeler için 30 ay, işletme imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor ise 42 ay süre ile asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin İşveren payı olan 416.05 TL bedeli işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.
 
  • İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA YÖNELİK TEŞVİK
 
İşsizlik ödeneği alanların işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması durumunda, kişinin kalan işsizlik ödeneceği süresince asgari ücret üzerinden hesaplanan sosyal güvenlik priminin %1lik kısmı hariç olmak üzere tamamı 679.88 TL işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.
 
  • ENGELLİ İSTİHDAMI TEŞVİKİ
 
Özel sektör işverenlerinin kontenjan dahilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda İşverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi, işveren paylarının tamamı 416.05 TL hazinece karşılanmasını kapsamaktadır.
 
  • ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
 
5510 sayılı kanunun geçici 75.maddesi kapsamında uygulanmaktadır.