İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 

Programın Amacı:

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Desteklenecek Proje Konuları:

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

  1. a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  2. b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  3. c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

ç) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

  1. d) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

Kimler Başvurabilir?:

KOBİ olarak münferiden ya da Paydaş/ Büyük İşletme ile işbirliği yapan işletmeler

Ne Zaman Başvurulabilir?

Yılın 365 günü sürekli olarak başvuru yapılabilir. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

Proje süresi:

Proje süresi 12-36 ay arasında belirlenebilir.

DESTEK UNSURLARI

  1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

  1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)  

Toplam Üst Limiti (TL)

Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
Orta Yüksek 3 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
Diğer 5 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon
*Büyük İşletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.
PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme için Destek Üst Limiti (TL)  

Toplam Üst Limit (TL)

Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1 Milyon 1 Milyon 2 Milyon 10 Milyon
Orta Yüksek 3 500 Bin 500 Bin 1 Milyon 10 Milyon
Diğer 5 250 Bin 500 Bin 750 Bin 5 Milyon
*Büyük İşletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1 (bir)’dir.