TEKNOPAZAR – TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

Kimler Başvurabilir ?

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelere sahip işletmeler, Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip işletmeler, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler başvurabilir.

Ne Zaman Başvurabilir 

Yılın 365 günü sürekli olarak başvuru yapılabilir.

Destek Süresi 

Program süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

Destek Unsurları

Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

-Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL

-Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.