1511-ÖNCELİKLİ ALANLAR AR-GE DESTEK PROGRAMI

AMAÇ

Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda çağrıya çıkılarak Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge projelerine destek sağlamaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Çağrı duyurusuna uygun projesi olan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

DESTEK MİKTARI

Programda uygulanacak destek oranı her dönem için sabit olup büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75’tir.

Bütçe her çağrı için farklı olarak belirlenmektedir.

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ

 a)Personel giderleri,

  1. b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
  2. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  3. d) Malzeme ve sarf giderleri,
  4. e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
  5. f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.