TİCARET BAKANLIĞI / ELİT VİZYON DANIŞMANLIK DESTEK ORANI % YILLIK DESTEK MİKTARI AÇIKLAMA ALINACAK DESTEK USD
1-Yurt Dışı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği
Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği 70 50.000 $ 10 Gezi / Yıl

Gezi başı 5.000$

50.000 $
2- RAPOR, YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ
Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği 60 200.000 $ 200.000 $
İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri 75 500.000 $ 500.000 $
İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderleri -TL kredilerde 5 puan

-Döviz kredilerinde 2 puan

3.000.000 $
Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi -TL kredilerde 5 puan

-Döviz kredilerinde 2 puan

2.000.000 $
3-Yurt İçi Fuar Desteği
Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi 50 Fuar Başı 30.000 TL
4- Yurt Dışı Fuarlara Katılım Desteği
Ulaşım+Stand+Nakliye 50 + 20 Yıllık Üst Limit

56.000 TL (Genel nitelikli),

85.000 TL (Sektörel),

284.000 TL(Prestijli)

5-Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi
Kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri 50 250.000 $
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi 50 1.000.000 $ 2 Yıl
6- Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri
Yurt Dışı Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi 40 (Ticari)+ 10 (Üretici) 75.000-120.000 $ 25 Birim, 4 Yıl 75.000-120.000 $
Yurt Dışı Marka Tescil Desteklenmesi 50 + 10 (Hedef Ülke) 50.000 $ 4 Yıl 50.000 $
Yurt Dışı Tanıtım Giderlerinin Desteklenmesi 60 + 10 (Hedef ülke) 150.000 – 250.000 $ Ülke Başına,  4 Yıl 150.000-250.000 $
7-Tasarım Desteği
Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi %50 1.000.000 $ 3 Yıl