KOBİ TEKNO YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

Bu programdan ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için ekteki KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda belirlenen alanlarda yer alan;

  1. a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. b) Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  3. c) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  4. d) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  5. e) Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  6. f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  7. g) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent devri yapılmış olması şartı aranır.

Ne Zaman Başvurabilir 

Yılın 365 günü sürekli olarak başvuru yapılabilir. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

Destek Süresi 

Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır

Destek Unsurları

Destek Süresi Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay
İşletme Giderleri Desteği süresi 1 yıldır
Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz) 5.000.000 TL
Destek Oranları
İşletme Ölçeği

 

Destek Oranı

(Geri Ödemesiz)

Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler

 

%70*

Yüksek Teknoloji: +%5

%100
Orta ve Küçük İşletmeler

 

%60

Yüksek Teknoloji: +%5

Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için

%100 Teminat Giderleri Desteği

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)