Özellikle çalışan sayısı yüksek olan şirketlerde yer alan muhasebe ve insan kaynakları birimi dinamik
ve karmaşık teşvik uygulamalarını düzenli ve konsolide bir şekilde takip etmesi ekstra tecrübeli
personel istihdamı gerektirdiği için ilave personel maliyetlerinizi ve yersiz takip sonucu ortaya
çıkabilecek idari para cezası riskini ortadan kaldırmaktadır.
Dinamik ve karmaşık SGK teşvik uygulamalarına yönelik mevzuat ve prosedürleri dert etmeyin!
Teşvik uygulamalarına ilişkin tüm süreçlerde yanınızdayız!