AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

Ar-Ge ve İnovasyon Programından KOBİ vasfı taşıyan ve faaliyet alanı KOSGEB desteklenen sektörler arasında yer alan bütün İşletmeler ile girişimciler başvurabilir.

Ne Zaman Başvurabilir 

Yılın 365 günü sürekli olarak başvuru yapılabilir. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

Destek Süresi 

Ar-Ge ve İnovasyon Programında proje süresi en çok 24 (yirmi dört) aydır.

Destek Unsurları

Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75*
Personel Gideri Desteği 150.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme   Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000

*Yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranlarına  % 15 (onbeş) ilave edilir.