STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,

-Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,

-KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,

-KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,

-Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir ?

Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin, Başkanlık tarafından belirlenen sektörlerdeki stratejik ürünleri üretmek üzere proje başvurusu yapmaları esastır.

Ne Zaman Başvurabilir 

Dönemsel olarak başvuru yapılabilir. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

Destek Süresi 

Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Unsurları

Destek Oranı
(Geri Ödemesiz) 
Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)
%70* %100
Destek Üst Limiti 5.000.000 TL*
Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda;
bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve  özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.
Proje Süresi Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.