SGK prim teşviklerinden geçmişe yönelik yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar doğrultusunda
başvuru tarihinizden önceki son 6 ayı talep ederek, kaçırmış olduğunuz teşvikleri geri almaya devam
ediyoruz.