1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI

2018-2 BİGG ÇAĞRI DUYURUSU

TÜBİTAK, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2018 yılı ikinci çağrısına çıkmaktadır. Programın adı önceki çağrıda olduğu gibi BİGG (Bireysel Genç Girişim) olarak kullanılmaya devam edilecektir.

  1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecinde, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği vb. hizmetleri sağlayacaktır.
  2. aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.

 Çağrı Konusu ve Kapsamı

Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. 2. aşama başvurusu yapan girişimcilerin 6 tematik alandan hangisi kapsamında başvuru yaptıkları Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilecektir.

Akıllı Ulaşım Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb.

Enerji ve Temiz Teknolojiler Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.

Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm) Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.

İletişim ve Sayısal Dönüşüm IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.

Sağlık ve İyi Yaşam İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.

Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.

İş fikri ve iş planı başvuruları TÜBİTAK tarafından belirlenen aşağıdaki Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınacaktır.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Ü.)

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Arçelik A.Ş. Ø Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ)

Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Ü.)

Atılım Üniversitesi

BÜN Teknopark Anonim Şirketi (Boğaziçi Ü.)

Düzce Teknopark Anonim Şirketi (Düzce Ü.)

Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Ege Ü.)

Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Gazi Ü.)

Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş. (Sabancı Ü. ve Okan Ü.)

İstanbul Teknokent A.Ş. (İstanbul Ü.)

İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İYTE)

Koç Üniversitesi Ø KOÜ Teknopark A.Ş. (Kocaeli Ü.)

Marmara Teknokent A.Ş.

ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.

Özyeğin Üniversitesi

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (19 Mayıs Ü.)

Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Arge Dan. Enerji Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş. (Süleyman Demirel Ü.)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ø Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yaşar Üniversitesi

Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. (Yıldız Teknik Ü.)

Uygulayıcı kuruluşların erişim bilgileri www.bigg.tubitak.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Çağrıya Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim** veren üniversitelerin;

  • Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
  • Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
  • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;

Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.

** Açık öğretim ve uzaktan eğitim programları örgün öğrenim olarak kabul edilmemektedir.

 Sermaye ve Proje Desteği Aktarım Şekli

Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200.000 TL’dir. Proje isterlerine uygun olarak gerçekçi bir iş planı bütçesinin belirlenmesi beklenmektedir.

Programın 2. aşamasında desteklenmesi uygun bulunan iş planları için panel değerlendirmesinde belirlenen destek kapsamına alınan tutar kadar geri ödemesiz teknogirişim sermayesi desteği sağlanacaktır.

Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak ve varsa kalan ödeme proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılacaktır.

Proje sonu işlemleri; Kuruluşa aktarılan proje desteği ve Kuruluş tarafından sunulan tüm dönem raporlarının değerlendirilmesi sonucunda hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alınarak mahsuplaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Mahsuplaşma sonucunda firmadan geri ödeme istenebilir.

 Başvuru Süreci ve Belgeleri

Programın 1. aşamasında iş fikri başvuruları “3. Çağrı Konusu ve Kapsamı” bölümünde belirtilen Uygulayıcı Kuruluşlara yapılır. Girişimcinin, ön başvuru tarihinde aşağıdaki belgeleri başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.

  • Lisans öğrencileri için, ilgili üniversitenin yetkili birimlerinin TÜBİTAK’a hitaben düzenledikleri bir yazıyla, ön başvuru tarih aralığında 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge (Belge formatı https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/mezuniyet_durum_belgesi_160118.pdf adresinde yer almaktadır),
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı/ noter onaylı kopyası/ e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı/ e-devlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgesi,
  • Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname.

Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.

Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler.

Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir.

-Projenin Endüstriyel ArGe İçeriği, Teknoloji Düz

Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.