Kolay, hızlı ve güvenilir yöntemlerle takip eder.
Sosyal güvenlik teşvik uygulamalarına ilişkin mevzuat ve prosedürlerin takibini kolay hızlı ve güvenilir
yöntemler ile yapmakta, sizin adınıza işe giriş çıkış, ortalama çalışan sayısı ve baz değerlerini düzenli
bir şekilde takip ederek yersiz yararlanma sonucu ortaya çıkacak teşvik iadelerini ortadan
kaldırmaktadır.