´  Müşterilerinizin talep ettiği ve satışı gerçekleştirmek için zorunlu olan; kalite/can/mal güvenliğine ilişkin belgeleri almaya yönelik giderlerle test/analiz raporlarının giderleri desteklenir.

´  Harcamalarının %50’sini, yılda 250.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.

´  Bu madde kapsamında desteklenen gider kalemleri şunlardır:

 • a)Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • b)Belgelendirme tetkik giderleri
 • c)İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
 • ç) Test/analiz raporu giderleri
 • d)Zorunlu Kayıt Ücretleri
 • e)Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
 • f)Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJESİ

´  Mal satmak üzere olunan küresel bir firmanın sizden istediği ürün standardı;

 • Yeni makine almanızı,
 • Yeni yazılımlar kurmanızı,
 • Ürünlerinin kalitesini gösteren belgeler almanızı,
  gerektiriyorsa bu destekten faydalanılabilir.

´  Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

´  KTZ Yetkinlik Projesi kapsamında aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

 • a)Makine, Ekipman, Donanım Alımı
 • b)Yazılım Alımı
 • c)Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri
 • ç) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.