TÜBİTAK-1501 SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI

AMAÇ

Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilir. Elit Vizyon olarak tüm sürecinizde yanınızdayız.

DESTEK MİKTARI

Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı karşılanır

Bütçe sınırı yok.

Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay olarak belirlenebilir.

Akademik İşbirliği Yapılması Durumundaki Oranlar

Proje Bütçesi Proje Bütçesindeki İşbirliği %
1.000.000.-TL ile 2.000.000.-TL %2 akademik işbirliği
2.000.001.-TL ile 5.000.000.-TL %3 akademik işbirliği
5.000.001.-TL ile 10.000.000.-TL %4 akademik işbirliği
10.000.001.-TL ve üzeri %5 akademik işbirliği + %5 KOBİişbirlikleri

DESTEKLENEN GİDER KALEMLERİ

 a)Personel giderleri,

  1. b) Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
  2. c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  3. d) Malzeme ve sarf giderleri,
  4. e) Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
  5. f) Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.